Projelerimiz

  1. Örtüaltı ve Açık Alan Yetiştiriciliğine Uygun Sivri ve Kapya Biber Hatlarının Geliştirilmesi (TUBİTAK Proje No:717O612)
  2. Markır Yardımlı Seleksiyon ve Anter Kültürü Kullanarak Saptan Kopma Direnci Düşük ve Tospovirüslere (TSWV) Dayanıklı Endüstriyel Kurutmalık Biber Hatlarının Geliştirilmesi (TUBİTAK Proje No:515O100)