Bahar sezonunda açık alanda üretime uygundur. Oturak tip. Meyve; kırmızı, basık, sert, 250-300 gr. Nakliyeye uygun ve virüslere dayanıklı.