AR-GE Laboratuvarı

Teta Tohum 2001 yılından beri sebze tohumlarının araştırılması üretimi yurtiçi ve yurtdışı satışı konularında faaliyet gösteren global bir Türk tohum firmasıdır. Şirketimizde çeşit geliştirmede ve tohumculuk faaliyetlerinde biyoteknolojinin sunduğu olanaklardan yararlanılmaktadır. Şirketimiz bünyesinde bulunan Moleküler ve Doku kültürü Laboratuvarlarında çalışmalarına devam etmektedir.

Moleküler Laboratuvarı

 

TETA TOHUM bünyesinde olan "Moleküler biyoloji Laboratuvarı'mızda" yaptığımız çalışmalar genel olarak aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

  • Bitki gen kaynaklarının DNA düzeyinde taranması, bitkiler arasındaki genetik mesafelerin belirlenmesi
  • Agronomik özelliklerle ilgili moleküler markerların belirlenmesi, bu markerların ıslah programlarında kullanımı ile marker destekli seleksiyon uygulamaları (MAS)
  • Çeşit ve hibrit bitki tanısı, genetik düzeyde çeşit saflığının belirlenmesi

Doku Kültürü Laboratuvarı

TETA TOHUM bünyesinde olan "Doku Kültürü Laboratuvarı'mızda" profosyonel olarak çalışan bilim insanlarımızla Ar-Ge çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bitki doku kültürü tekniklerinin bitki ıslahı alanında çeşitli kullanım alanları bulunmaktadır. Bu alanlar ile ilgili yaptığımız çalışmalar genel olarak aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

  • Haploid bitki üretimi (anter kültürü, ışınlanmış polen tekniği, ovül ve ovaryum kültürleri)
  • Embryo kültürü
  • Patojenlerden arınmış bitki eldesi
  • Bitkilerin klonal olarak hızlı çoğaltılımı