YASAL UYARI
Teta Tohumculuk firmasının web sitesi, broşür, kataloglar ve sosyal medya aracılığı ile iletmekte olduğu içerik, teknik bilgiler, ekim-dikim zamanları, çeşit tanımları, yetiştirme ve gübreleme tavsiyeleri, çizim ve bilgilendirme tabloları gibi, hangi şekilde olursa olsun, herhangi bir içerik, kesinlikle Teta Tohum firması tarafından bağlayıcı değildir. Mevcut bilgiler tamamen Teta Tohum firmasının tarla, sera, bahçe gibi alanlarda yapmış olduğu deneme ve gözlemlere dayanmaktadır. Teta Tohum hiçbir şekilde bu kanallar üzerinden verilen bilgi ve tavsiyelerden doğabilecek olan zararlardan kesinlikle sorumluluk kabul etmemektedir. Nihai satıcı firma, üretici ve tüketicilerin ürün tesliminden itibaren uygun koşullarda muhafazasından kendileri sorumludur. Verilen tavsiye ve bilgilerin kendi üretim koşulları ve bulundukları bölgedeki iklimsel, çevresel ve yetiştiricilik faktörlerini gözönüne alarak, verilen tavsiye ve bilgilerinin uygun olup olmadığına satıcı firma, üretici ve tüketicilerin karar vermesi gerekmektedir.

Katalogda paylaşılan resimler, bilgiler, tablolar ve diğer tüm veriler Teta Tohum’a aittir. Gerektiğinde değiştirebilir yada kaldırabilir. Bu veriler Teta Tohum’un izni olmadan paylaşılamaz, üzerinde değişiklik yapılamaz, ticari hiçbir amaçla kullanılamaz.

LEGAL WARNING
The contents, technical information, sowing and planting times, variety descriptions, growing and fertilization recommendations, drawings and information tables conveyed by Teta Company through brochures, catalogs and social media on its website are not binding on Teta Seed Company. The current information is based entirely on the experiments and observations made by Teta Seed Company in areas such as fields, greenhouses and gardens. Teta Seed Company does not accept any responsibility for any damages that may arise from the information and advice given through these channels. All responsibilities after product delivery belong to the seller, manufacturer and consumer. The seller, the manufacturer and the consumer must decide whether the advice and information given is appropriate taking into account the production conditions and the climatic, environmental and cultivation factors in the region where they are located.

The images, information, tables and all other data shared in the catalog belong to Teta Seed Company. It can be changed or removed when necessary. This data cannot be shared, modified or used for any commercial purpose without the permission of Teta Seed Company.