P-2227 F1

 • P-2227 F1, hibrit bir çeşittir.
 • Bitki yapısı güçlü, örtüaltı/açık tarla yetiştiriciliğine uygun, erkencidir.
 • Meyve, turşuluk tipi, acı, olgunlaşma rengi kırmızı ve albenisi yüksektir.
 • Meyve uzunluğu 1-2 cm’dir.
 • Taze/turşuluk tüketimine uygun ve raf ömrü uzundur.
 • Meyve tutumu iyi, verimi yüksektir.
  _______________________________________
 • P-2227 F1 is a hybrid variety.
 • Early plants are vigorous and adapted to greenhouse-open field fields.
 • Fruit pickling type, hot and red with high attractivness.
 • Length of fruit is 1-2 cm.
 • It is suitable for fresh market and has long shelf-life.
 • Good fruit setting and high yield.