P-431 F1

 • P-431 F1, hibrit bir çeşittir.
 • Bitki yapısı güçlü, örtüaltı/açık tarla yetiştiriciliğine uygun, erkencidir.
 • Meyve, Şili tipi, acı ve albenisi yüksektir.
 • Meyve uzunluğu 16-18 cm’dir.
 • Taze tüketime uygun ve raf ömrü uzundur.
 • Meyve tutumu iyi, verimi yüksektir.
  ________________________________________
 • P-431 F1 is a hybrid variety.
 • Early plants are vigorous and adapted to greenhouse-open field fields.
 • Fruit is şili type, uniform shape, hot and high attractivness.
 • Length of fruit is 16-18 cm.
 • It is suitable for fresh market and has long shelf-life.
 • Good fruit setting and high yield.