P-833 F1

 • P-833 F1, hibrit bir çeşittir.
 • Bitki yapısı güçlü, örtüaltı/açık tarla yetiştiriciliğine uygun, erkencidir.
 • Meyve, Jalapone tipi, acı ve albenisi yüksektir.
 • Meyve uzunluğu 8-10 cm’dir.
 • Taze tüketim, turşu ve sos yapımına uygun ve raf ömrü uzundur.
 • Meyve tutumu iyi, verimi yüksektir.
  ________________________________
 • P-833 F1 is a hybrid variety.
 • Early plants are vigorous and adapted to greenhouse-open field fields.
 • Fruit is Jalapone type, uniform shape and hot with high attractivness.
 • Length of fruit is 8-10 cm.
 • It is suitable for fresh market, pickle and sauce.
 • Long shelf-life.
 • Good fruit setting and high yield.