P-840 F1

 • P-840 F1, hibrit bir çeşittir.
 • Bitki yapısı güçlü, örtüaltı/açık tarla yetiştiriciliğine uygun, erkencidir.
 • Meyve, Lamio tipi, tatlı ve albenisi yüksektir.
 • Meyve uzunluğu 12-16 cm’dir.
 • Taze tüketime uygun ve raf ömrü uzundur.
 • Meyve tutumu iyi, verimi yüksektir.
  __________________________________________
 • P-840 F1 is a hybrid variety.
 • Early maturity, vigorous plant and adapted to greenhouse-open field fields.
 • Lamio fruit type, uniform shape and sweet taste with high attractivness.
 • Fruit length is 12-16.
 • It is suitable for fresh market and has long shelf-life.
 • Good fruit setting and high yield.