T-1081 F1

 • T-1081 F1, oturak ve hibrit bir çeşittir.
 • Bitki yapısı güçlü, açık tarla yetiştiriciliğine uygun ve erkencidir.
 • Meyve sanayi tipinde olup yumurta şekilli, kırmızı renkli, ağırlığı 140-160 gramdır.
 • Sanayilik ve taze tüketime uygundur. Meyve sert, nakliyeye dayanıklı ve raf ömrü uzundur.
 • TSWV, TYLCV, Ma, Mi, Mj dayanıklıdır.
 • Meyve tutumu iyi, verimi yüksektir.

_________________________________________________

 • T-1081 F1 is determinate and hybrid variety.
 • It has vigorous plant structure, is suitable for open field and early variety.
 • The fruits are egg-shape type with red colour.
 • Fruit weith is 140-160 gr with excelent firm.
 • Suitable for processing and fresh consumption.
 • Suitable for shipping and have long shelf-life.
 • Resistant to TSWV, TYLCV, Ma, Mi, Mj.
 • The fruit set is good and high yield.