T-1343 F1

 • T-1343 F1, yarı sırık ve hibrit bir çeşittir.
 • Bitki yapısı güçlü, açık alan-örtü altı yetiştiriciliğine uygun ve erkencidir.
 • Meyve köy tipinde olup basık şekilli, kırmızı renkli, ağırlığı 280-300 gramdır.
 • Meyve sert, nakliyeye dayanıklı ve raf ömrü uzundur.
 • TSWV, Ma, Mi, Mj, Fol:0-2-3 dayanıklıdır.
 • Meyve tutumu iyi, verimi yüksektir.

_______________________________________________

 • T-1343 F1 is semi-determinate and hybrid variety.
 • It has vigorous plant structure, is suitable for greenhouse-open field and early variety.
 • The fruits are marmande type, round and red colour.
 • Fruit weith is 280-300 gr with excelent firm.
 • Suitable for shipping and have long shelf-life.
 • Resistant to TSWV, Ma, Mi, Mj, Fol:0-2-3.
 • The fruit set is good and high yield.