T-1807 F1

 • T-1807 F1, oturak ve hibrit bir çeşittir.
 • Bitki yapısı güçlü, açık tarla yetiştiriciliğine uygun ve orta erkencidir.
 • Meyve sanayi tipinde olup yumurta şekilli, kırmızı renkli, ağırlığı 160-180 gramdır.
 • Sanayilik ve taze tüketime uygundur.
 • Meyve sert, nakliyeye dayanıklı ve raf ömrü uzundur.
 • TYLCV, Ma, Mi, Mj dayanıklıdır.
 • Meyve tutumu iyi, verimi yüksektir.

__________________________________________

 • T-1807 F1 is determinate and hybrid variety.
 • It has vigorous plant structure, is suitable for open field and early variety.
 • The fruits are egg-shape type with red colour.
 • Fruit weith is 160-180 gr with excelent firm.
 • Suitable for processing and fresh consumption.
 • Suitable for shipping and have long shelf-life.
 • Resistant to TYLCV, Ma, Mi, Mj.
 • The fruit set is good and high yield.