YESEMEK F1

 • YESEMEK F1, hibrit bir çeşittir.
 • Bitki yapısı güçlü, örtüaltı/açık tarla yetiştiriciliğine uygun, erkencidir.
 • Meyve, sanayi tipi, acı ve albenisi yüksektir.
 • Meyve uzunluğu 8-12 cm’dir.
 • Et kalınlığı ince, kurutmaya uygun ve randımanı yüksektir.
 • Meyve tutumu iyi, verimi yüksektir.
  ________________________________________
 • YESEMEK F1 is a hybrid variety.
 • Early plants are vigorous and adapted to greenhouse-open field fields.
 • Fruits are drying (processing) type and hot with high attractivness.
 • Length of fruit is 8-12 cm.
 • Flesh thickness is thin, suitable for drying.
 • Good fruit setting and high yield.