Çiftçi Bilgilendirme, Makaleler

Tarımsal Su Verimliliği

Su Verimliliği Nedir?
“Sürdürülebilir refahın temini, sağlıklı ve kaliteli yaşam standartlarının korunması ve gelecek nesillere gururlu bir miras bırakabilmek adına Su kaynaklarımızda “sıfır kayıp” ilkesiyle, “Aynı Faydanın Daha Az Su ile Sağlanması” ya da “Aynı Miktar Su ile Daha Fazla Fayda Sağlanması” demektir.

Dünyadaki tarımsal amaçlı su kullanımı, toplam sektörel su kullanımlarının yaklaşık %70’ini oluştururken, bu değer Avrupa için %25, Afrika ve Asya için ise %81’dir. Ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre sektörel su kullanımlarının dağılımları da farklılıklar gösterebilmektedir. 2021 yılı gerçekleşmelerine göre, ülkemizde tarımsal sulama maksatlı su kullanımı 45,05 milyar metreküp ile toplam kullanım içinde %77 paya sahiptir.

Tarımsal maksatlı sulama, sektörel su kullanımlarının önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Bu nedenle, tarımsal sulama verimliliğinin iyileştirilmesi neticesinde elde edilecek su tasarrufu miktarı da yüksek olacaktır.

Mevcutta yaklaşık %50 olan sulama randımanı oranının Sulama Sistemlerinde Su Kullanımının Kontrolü ve Su Kayıplarının Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik uyarınca 2024 yılında %55 oranına yükseltilmesi hedeflenmekte olup, gelecek dönemlerde bu oranın %75 seviyesine yükseltilmesi hedeflenmektedir.

Sulama sistemlerinin modernizasyonunun sağlanması, sulama yönetimi çalışmalarında yüksek teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması, iyi tarım uygulamaları kodlarının ve dikey tarım çalışmalarının yaygınlaştırılması, ürün deseninin, bölgedeki su varlığı dikkate alınarak ve özellikle kurak bölgelerde az su tüketen bitkiler tercih edilecek şekilde belirlenmesi ve ürün desteklemelerinin bu doğrultuda uyumlaştırılması, yağmur suyu hasadının yaygınlaştırılması ve sulamadan dönen suların ve arıtılmış atıksuların tarımsal sulamada yeniden kullanımının yaygınlaştırılması gibi yöntemlerle su kaybının en az seviyede tutulması ve birim sudan en fazla üretim veriminin alınması yönünde çalışmalar devam etmektedir.

Bu yöntemlerin yaygınlaştırılması ve sulama randımanın %75’e ulaşmasıyla kazanılacak su ile Konya’nın yüzölçümünün yarısından fazlası alanın ilave olarak sulanması mümkündür.

https://www.suverimliligi.gov.tr/