T-165 F1

 • T-165 F1, oturak ve hibrit bir çeşittir.
 • Bitki yapısı güçlü, açık tarla yetiştiriciliğine uygun ve orta erkencidir.
 • Meyve yuvarlak tipte, kırmızı renkli, ağırlığı 250-300 gramdır.
 • Meyve sert, nakliyeye dayanıklı ve raf ömrü uzundur.
 • Hastalıklara karşı yüksek toleranslıdır.
 • Meyve tutumu iyi, verimi yüksektir.

___________________________________________________________

 • T-165 F1 is determinate and hybrid variety.
 • It has vigorous plant structure, is suitable for open field and early variety.
 • The fruits are round type, globe and red colour.
 • Fruit weith is 250-300 gr with excelent firm.
 • Suitable for shipping and have long shelf-life.
 • High tolerance to diseases.
 • The fruit set is good and high yield.