T-41 F1

 • T-41 F1, oturak ve hibrit bir çeşittir.
 • Bitki yapısı güçlü, açık tarla yetiştiriciliğine uygun ve erkencidir.
 • Meyve yuvarlak tipte, kırmızı renkli, ağırlığı 160-180 gramdır.
 • Meyve sert, nakliyeye dayanıklı ve raf ömrü uzundur.
 • TYLCV, Fol:0-2-3 dayanıklıdır.
 • Meyve tutumu iyi, verimi yüksektir.

________________________________________________

 • T-41 F1 is determinate and hybrid variety.
 • It has vigorous plant structure, is suitable for open field and early variety.
 • The fruits are round type, globe and red colour.
 • Fruit weith is 160-180 gr with excelent firm.
 • Suitable for shipping and have long shelf-life.
 • Resistant to TYLCV, Fol:0-2-3.
 • The fruit set is good and high yield.